Przejdź do treści

Postulaty Olsztyńskiego Marszu Równości

Chcemy równości! Dla osób bez względu na orientację seksualną, płeć, niepełnosprawność, wygląd, pochodzenie, majętność i wiek! Dlatego w 2018 roku założyłyśmy kolektyw Olsztyński Marsz Równości, a w 2019 roku po raz pierwszy w historii województwa warmińsko-mazurskiego zorganizowałyśmy Marsz Równości w Olsztynie!

Jesteśmy osobami LGBTQIA+ i częścią polskiego społeczeństwa. Tu jest nasz dom i nasza historia. Jesteśmy dziećmi, rodzeństwem, rodzicami, przyjaciółmi, osobami starszymi, sąsiadami i współpracownikami. Tworzymy relacje i rodziny. Przeżywamy radość i smutek. Nasza orientacja seksualna, tożsamość płciowa, zdrowie fizyczne, psychiczne, wygląd, wiek i pochodzenie jest częścią nas. Różnimy się od siebie, ale we wspólnych działaniach tworzymy jedność! Według zapisów Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi, każda osoba ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wiemy, że tak nie jest. Prawodawstwo w Polsce traktuje osoby LGBTQIA+ najgorzej wśród krajów w Unii Europejskiej. Rząd z prezesem Kaczyńskim z nas szydzi, a prezydent kraju mówi, że jesteśmy ideologią. Przykładów dyskryminacji jest mnóstwo, a pomiędzy tymi nienawistnymi zachowaniami jesteśmy my, osoby ponoszące konsekwencje szczucia i przyzwolenia na stosowanie wobec nas przemocy psychicznej i fizycznej. Części osób już z nami nie ma – popełniły samobójstwa. Pamiętamy o nich. Pamiętajmy o naszych prawach!

Postulaty:
– dołączenie do katalogu przestępstw na tle dyskryminacyjnym powodu związanego z orientacją seksualną i tożsamością płciową,
– polepszenie dostępu do opieki zdrowotnej, szczególnie obejmującej kwestie zdrowia psychicznego, bo aż 3 na 4 młode osoby LGBT+ deklarują myśli samobójcze,
– wprowadzenie:
– przyjaznej tranzycji na NFZ,
– małżeństw jednopłciowych,
– zabezpieczeń prawnych dla tęczowych rodzin,
– debaty bez dehumanizacji,
– zakazanie pseudoterapii konwersyjnych.